KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Vykdomas remiantis LR Civilinio kodekso nuostatomis.

 

 Tuo atveju, jei pirkėjas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį naudojantis tik ryšio priemonėmis  ir dėl to negali prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ar įvertinti teikiamų paslaugų pobūdį, jis turi turi teisę atsisakyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties, kaip tai reglamentuoja Civilinio kodekso 6.22810 – 6.22811 straipsniuose įtvirtintomis nuostatomis.

 

Jeigu pirkėjas viena sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena sutartimi įsigytų prekių. Grąžinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 dienų kai:

 

    • grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
    • prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
    • prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
    • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
    • grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis kvitas (jei jis buvo išduotas).

 

 

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS NEGALIMAS

 Remiantis Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. įtvirtintomis nuostatomis, Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų šio straipsnio 1 dalyje nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu;

3) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

4) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

5) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

7) sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;

8) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;

9) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

10) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;

11) sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;

12) sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

13) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties. 

NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMAS

įsigijus netinkamos kokybės prekę, gedimo ir kitais atvejais, vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalies ir Civilinio kodekso 6.338 straipsnio.

 

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė arba gedimas (garantiniu laikotarpiu), mes įsipareigojame pakeisti netinkamos kokybės arba sugedusią prekę, arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad:

 

    • prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės;
    • peržiūros metu nenustatyta pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygotų pažeidimų, sugadinimų, pakeistų detalių;
    • sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris.

 

Grąžinant netinkamos kokybės prekę įsipareigojame sugrąžinti Jūsų sumokėtus pinigus per 14 darbo dienas arba pakeisti grąžinamą prekę identiška kokybiška preke per 5-14 darbo dienas, į kurias neįskaičiuojamas laikas per kurį autorizuotas serviso centras patvirtina, jog prekė nėra pažeista dėl pirkėjo kaltės.

 

 

NORINT GRĄŽINTI PREKES

Prašome pristatyti el.parduotuvės avrahome.lt nurodytu biuro adresu. Grąžinant prekes, pirkėjas atsako už:

 

    • prekių supakavimą;
    • prekių pristatymą į el.parduotuvės avrahome.lt biuro adresą (išskyrus atvejus, kai gauta ne ta prekė);
    • prekės grąžinimo išlaidas.

 

 

TURITE ŽINOTI, KAD

Galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.

 

Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu.

 

Grąžinant el. parduotuvėje avrahome.lt pirktą prekę, paprašysime pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numerį, datą, prekę, kainą, pristatymo datą. Prašyme taip pat reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

 

 Įsipareigojame sugrąžinti Jūsų sumokėtus pinigus, remiantis Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 2 dalyje nustatytu terminu, į kurį neįskaičiuojamas laikas per kurį autorizuotas serviso centras patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės (t.y. nenustatyti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir t.t.)

 

Jei pirkimo metu Jums buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Jūs grąžinote tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, mes galime išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.

 

GARANTIJA

suteikiama pagal įstatymą vadovaujantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalies (24 mėn.). Norėdami ja pasinaudoti, Jus turite pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodote priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentais. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas toks pat kaip ir pagrindinio gaminio, pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu ( CK 6.335 str.5d.)

 

INFORMACIJA APIE VARTOJIMO GINČUS NAGRINEJANTI SUBJEKTĄ:: prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/“.

Jus turite teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka (CK 6.228.7 str.16 p.). Manant, kad buvo pažeistos Jūsų teisės turite ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į mus ir išdėstyti savo reikalavimus. Mės privalom ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagristą dokumentais. Jei problemos išsprėsti nepavyksta, Jus turite teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą ( Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25 LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba LR įstatymų numatyta tvarka.

VšĮ "PoliPRO"

Lauko baldai, vidaus baldai, sodo reikmenys!

Adresas: Jogailos g. 83 Maišiagala LT-14243 Vilniaus rajonas

Telefono numeris: +370 67175401

El. Paštas: info@avra.lt